Verplichtingen voor laadpunten bij parkings naar nieuws overzicht

17 Maart 2021

 

Daarnaast komt er vanaf 2025 ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bestaande niet-residentiële gebouwen, dus zonder dat er een omgevingsvergunning aan te pas komt. 

Deze verplichtingen komen er in Vlaanderen, als het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Ze zijn noodzakelijk om de transitie naar zero-emissie-transport te ondersteunen. 

Overzicht van de verplichtingen voor laadpunten bij parkeerterreinen
 Welke parkeerplaatsen of -terreinen?
De verplichtingen gelden
•    als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt;
•    als het een naastgelegen parkeerterrein betreft;
•    als, in het geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw, parkeergebouw of parkeerterrein.

De verplichtingen gelden niet:
•    als het gaat over de oprit van een woning. Die wordt niet als een parkeerterrein beschouwd, maar als een toegangsweg. 

Technische vereisten 
Om te voldoen aan de verplichtingen moet een oplaadpunt een vermogen kunnen leveren dat groter is dan het vermogen van een standaardstopcontact (groter dan 3,7 kW of 16 A) en specifiek als doel hebben om elektrische voertuigen op te laden. Hierbij moet het oplaadpunt ten minste uitgerust zijn met één van de onderstaande connectoren:
•    Type 2 connector  voor het laden met wisselstroom (AC), zoals omschreven in de norm EN62196-2;
•    Combo 2 connector voor het laden met gelijkstroom (DC), zoals omschreven in de norm EN62196-3.

De minister kan bijkomende technische vereisten opleggen waaraan de infrastructuur moet voldoen. 

Uitzonderingen
Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Handhaving
De handhaving van de verplichting gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan het VEKA een administratieve geldboete opleggen van:
•    2000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen;
•    1000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

 

Bron: VEKA

Delen op

Wil jij ook verkopen/verhuren? Contacteer ons