Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in Halle naar nieuws overzicht

10 November 2020

Wie op zoek gaat naar een huurwoning, moet er zeker van kunnen zijn dat het om een veilige en kwaliteitsvolle thuis gaat. De stad Halle voert daarom een verplicht conformiteitsattest in. Zo’n attest biedt belangrijke garanties. Niet alleen aan de huurder, maar ook aan de verhuurder.

Halle wil een stad zijn waar het goed is om te wonen, en dus ook om te huren. Een huurder moet erop kunnen vertrouwen dat hij in onze stad een veilige woning huurt met basiskwaliteit. Maar hoe weet je of een huurwoning voldoet aan de wettelijke vereisten? Simpel: via een conformiteitsattest. Zo’n attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. De huurder krijgt zo de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen. En de verhuurder is er zeker van dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuurperiode. Bij betwistingen kan hij dus op dat officiële document terugvallen.

Heel wat steden en gemeenten voerden intussen zo’n verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in. Vanaf 1 januari 2021 zal dat ook in Halle het geval zijn. De verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd op basis van het bouwjaar van de woningen. De oudste woningen op het grondgebied van de stad komen eerst aan bod. De eigenaars van huurwoningen in Halle zullen op de hoogte worden gebracht van de verplichting van het conformiteitsattest. De stad voert een heffing in voor wie die verplichting niet naleeft.  Zo willen we waken over de kwaliteit van de huurwoningen op de privémarkt.

Omdat we elke eigenaar willen bereiken en zodat iedereen weet wat ze moeten doen, organiseren we op dinsdag 1 december om 19u online een lezing waar alle nodige uitleg gegeven zal worden. Voor de online lezing moet je je op voorhand inschrijven voor 27 november via Info@woonwinkelzennevallei.be.

 

Bron: http://www.woonwinkelzennevallei.be

Delen op

Wil jij ook verkopen/verhuren? Contacteer ons